Om denne samling

Her på siderne præsenteres en privat samling, som ellers ikke ville være offentlig tilgængelig. De viste musikinstrumenter er indsamlet gennem de sidste 25 år, og er efterhånden blevet hovedistandsat, således at en stor del af instrumenterne i dag er anvendelige. Istandsættelsen er foregået, på eget værksted. Visse instrumenter vises for sammenligningens skyld som de så ud før istandsættelsen. Ved hvert instrument er så vidt muligt gennemgået dets historie, anvendelse og nuværene tilstand. Alderen på de udstillede instrumenter varierer fra ca. 10 til ca 150 år.
Samlingen der vises er ikke udstillet andet end her, og heller ikke offentlig tilgængelig, da instrumenterne er fordelt på forskellige depoter rund omkring da de jo fylder noget. Kun i yderst begrænset omfang kan særligt interesserede godt få adgang til samlingen, det skal dog aftales i meget god tid, helst to uger i forvejen. Samlingen er anbragt i Sønderjylland.
Hvad få nogen til at samle musikinstrumenter, så man kan udstyre et 30 mands brassband, et spillemandsorkester eller to,, et afrikansk danseorkester, og et par indiske gademusikanter - samtidigt? Det er interessen for instrumenterne og deres historie, arbejdet med at sætte dem i stand, og endelig at kunne bruge dem. Oftest er istandsættelsen et stort arbejde, derfor låner jeg dem heller ikke gerne ud... Ud over at samle, har jeg også fremstillet nogle nye instrumenter efter forbillede af sjældne originaler. Nogen er fremstillet helt fra bunden, andre lavet over rester af kasserede instrumenter. Disse instrumenter er fremstillet for at kunne formidle sjældne instrumenters funktion - ved at spille - idet de få tilbageværende museumseksemplarer normalt ikke kan benyttes.

Spørgsmål besvares gerne. Inden du henvender dig, så vær opmærksom på at jeg ikke vil give vurderinger af et instruments eventuelle pris. Derimod vil jeg godt give mit uforpligtende bud på en bestemt istandsættelse eller reparation. For at give et forpligtende bud skal jeg naturligvis have instrumentet i hænderne. Min postadresse er: k_c_museum@yahoo.dk

Tilbage til udstillingen