Genskabelse af en Echo cornet

Da jeg fik fat på denne gamle echo cornet manglede det karakteristiske lydstykke, som giver den navnet. Det er sikkert blevet fjernet fordi det fylder noget, og giver et dårligt greb om cornetten. Desuden var der de sædvanlige buler og mangler. Denne beretning skildrer især genskabelsen af de manglende dele. Nogen tegninger kunne der ikke fremskaffes fra John Grey, mine eneste spor var slidmærker fra det oprindelige lydstykke i kufferten, og på instrumentet selv, samt den beregnede længde af røret

Som den så ud Alt er nu adskilt En ny bøsning fremstilles som
erstatning for en der var revnet

Reparationens første fase adskilte sig ikke meget fra normalen: Alt skilles ad, rengøres, og manglende eller defekte smådele erstattes. Måske ligger der noget i reservedelskassen, ellers må der laves nyt.

Korkskiver til ventiler fremstilles Her fræses en dårlig lodning væk Og erstattes med en ny

Blandt de ting der næsten altid skal udskiftes er kork og filtskiver. Her fremstilles nye der passer til behovet, da der er så mange varianter har jeg ingen lager, men fremstiller dem der skal bruges.
En dårlig tinlodning ved vandklappen måtte fjernes, og erstattes med en ny lodning, nu med sølv. Alt tin skal helt væk inden da en sølvlodning ellers vil blive svag selv hvis der er den mindste tinrest.

Indstøbning med bly Bøjning af røret Nogen bøjninger laves bedst med en presse

Så kommer den alvorlige side af sagen: Det manglende lydstykke, som populært kaldes en whisper. Til formålet fandt jeg et egnet lydstykke fra en ophugget trompet. Det skal bøjes i passende former, og for at undgå at messingrøret bukker sammen, udstøbes det med bly. For at forindre at blyet lodder sig fast til røret fedtes indersiden med vaselineolie, eller paraffinolie. Så bukkes der. På rørets inderside vil der komme nogle bølger på grund af overskydende materiale, de skal bankes på plads. Normalt kan røret bukkes med håndkraft, visse bukninger kan dog bedre gøres i en presse, her en gammmel bogbinderpresse.

Udsmeltning af bly Fremstilling af en dorn Afskæring af kant

Faconen er opnået, og blyet kan smeltes ud igen. Stadig passer lydstykket ikke til formålet, kanten skal skæres af, idet whisperen skal snævre sig sammenigen. Der fremstilles en dorn, her af træ, som lydstykket kan monteres på i drejebænken. Det kontrolleres med mærkefarve om dornen passer. Herefter begunder afskæringen af den overskydende kant. Her skal der benyttes et stål med stærk negativ skærevinkel, ellers vil stålet hage sig fast ved første gennembrydning af metallet, der kun er 0,3 mm tykt, og deformere dette.

En ny kant loddes på De sidste skrammer fjernes Delene samles

Efter afskæringen er der en skarp kant. Her skal røret nu snævres ind igen. For at forstærke kanten, og montere det videre rør, loddes der en ring på som er lavet til formålet. Det videre rør et lavet af resterne af en legetøjstrompet.... Som altså passede perfekt.
De sidste skrammer fjernes, her med et polerjern. Efterhånden kan samlingen af delene begynde.

Der pudses En sidst afvaskning

Så er den endelig samlet, og skal nu pudses op. Maskinpudsning bruges hvor det er muligt, stadig er det håndkraft der skal til når sprækker og hjørner skal pudses. Inden ibrugtagning vaskes det hele endnu en gang for at eventuelle snavspartikler kommer ud, da de ellers kan beskadige ventilerne.
Her er så resultatet.

Så kommer spørgsmålet om den mon også kan spille? Ja da.Spørgsmål besvares gerne: k_c_museum@yahoo.dk

Tilbage