Elektronisk orgel

Elektronisk mikroorgel med mulighed for at afspille forprogrammerede musikstykker. Der kan kun spilles en tone ad gangen, så treklange bliver der ikke noget af. Instrumentet dækker 2 oktaver og stemmer ret præcist. Formentligt fremstillet omkr. 1990

Tilbage
Næste instrument