Blokfløjte

En tysk fremstillet sopranblokfløjte af almindelig type til skolebrug: "OEBRA Shulflöte". Den bruger naturligt nok tysk greb. Fremstillet af ahorn som er mørkbejdset på mundstykket.

Sådan virker den:

Luftstrømmen der blæses ind i fløjten brydes på den skarpe kant, hvorved luften sættes i svingninger. Tonen der opstår afhænger af længden af fløjten (1). Ved at åbne et fingerhul (2), virker det som røret bliver kortere, og tonen stiger. Ved en del toner er det nødvendigt at åbne flere fingerhuller, for at det stykke rør der er mellem fingerhullet og enden af fløjten ikke kan danne svingninger ude af harmoni med den rigtige tone.
Resten af det røret (vist med grønt) vil søge at bevare grundtonen, derfor bliver den resulterende tone et kompromis mellem det oprindelige rør og det åbne rør. Derfor har også det åbne huls diameter stor betydning.
Der skelnes mellem tysk greb, og barok greb. Ved tysk greb er 5. hul mindre end de tidligere huller, det modsatte gælder barok greb. Selvom hullerne stort set sidder med lige stor afstand i de to systemer, så er betjeningen af fløjterne forskellig, bare på grund af huldiameteren.

Stamdata
Fabrikat: OEBRA
Fremstillingsår: Tyskland (1970)
Materialer: Ahorntræ.
Tilstand: BrugsklarTilbage
Næste instrument