Overtoner


Hvorfor lyder musikinstrumenter forskelligt?:

To forskellige musikinstrumenter der spiller samme tone, klinger forskelligt. Det skyldes at (næsten) alle musikinstrumenter ud over den officielle tone, (grundtonen) -den der står i noderne- også laver overtoner. Overtoner er toner der ligger højere end grundtonen. Overtonerne har frekvenser der ligger 1,5 - 2 - 3 - 4 gange højere end grundtonen. Som eksempel vises toneanalyse af to orgelpiber:
Åben pibe:
Tonen er g: nominelt 196 Hz, målt til 193,8 Hz
Grundtonen er den kraftigste, til venstre. Derefter følger
1. overtone som er næstkraftigst, 2. overtone som er
lidt svagere, og 3 ovetone som er svag.
Tonen virker lidt skarpere.

(forskellen på de to piber høres ikke så tydeligt via Internet)
Lukket pibe:
Tonen er g: nominelt 196 Hz, målt til 193,8 Hz
Gruntonen til venstre er den kraftigste, 1 overtone
er meget svag, 2. overtone er kraftig, 3. og 4. overtone
til højre er meget svage.
Tonen virker blødere.


De to orgelpiber har same grundtone, men lyder forskelligt. Det skyldes overtonerne.

Nedenfor vises et par eksempler på musikinstrumenter, og på et oscilloskop vises kurven der er en sammensmeltning af grundtonen og overtoner.

Ocarina
Trompet

1: Grundtone og overtones positive maksimum
2: En overtones positive maksimum
3: Grundtone og overtones negative maksimum
4: En overtones negative maksimum.
5: Grundtones positive maksimum, overtones negative maksimum.
6: En overtones positive maksimum.
7: Grundtones negative maksimum, overtones positive maksimum.


Mundharmonika
BambusfløjteBambusfløjte
I denne bambusfløjte er der en falsk overtone, det kaldes en "ulv". Fløjten lyder ikke godt, årsagen er en skade i røret. Den røde pil viser den falske overtone.FlygelhornAfrikansk Lut


Tilbage Helt tilbage