Istandsættelsen af en tuba

Denne gamle tuba er erhvervet ved en byttehandel, den var i meget dårlig stand, dele manglede, og ikke mindst var den forsøgt repareret med vold. Dertil kom en række ubehagelige overraskelser som jeg ikke kendte til indet arbejdet startede. Havde jeg vidst den var så dårlig, var den nok blevet ophugget i stedet. Noget andet jeg fandt ud af undervejs, var at der var flere tilfælde af "byggesjusk". Således var mange samlinger ikke loddet, og havde aldrig nogensinde været det. Andre samlinger var mørnede på grund af lodning ved for høj temperatur. Men repareret blev den, og de følgende billeder skildrer arbejdet, der tog ialt 80 timer.

Et revnet rør sølvloddes En fastgroet bøjle løsnes Buler bankes ud

Mange rør var revnede, og krævede grundig afrensning for derefter at blive sølvloddet. Stemmebøjler, og ventilbøjler var groet så fast at det var nødvendigt at lodde bøjlen af, for derefter at løsne hver enkelt glider med en trækhammer. Så var de et utal af buler som skulle rettes så godt det nu var muligt. Med de legeringer der benyttedes i 1880' erne kan det være et problem, da materialet knækker meget nemt, og således har det med at revne når der opstår buler. Før bulerne kan rettes må materialet udglødes, men da det allerede er revnet skal det herefter loddes med sølv.

En grim overraskelse gemt under et skjold Flere grimme steder... Sådan kom det til at se ud

Der kan gemme sig meget under et beslag. Denne tuba havde et noget ukorant skjold af kobber, som jeg valgte at fjerne. Under skjoldet var der store huller, og tæring på grund af brugen af for meget loddevand. Det tog mere tid at reparere denne rørstump end resten tilsammen. Røret blev repareret, men noget vil der altid blive at se.

Oprivning af ventilleje Ilodning af nyt leje Afdrejning af nyt leje

Ventilerne var meget slidte. Der skal meget til at ødelægge drejeventiler så meget at de ikke kan repareres, men her var grænsen nået. Alle ventilers lejer var slidte, hvilket medfører at selve ventilen slæber mod ventilhuset. Så derfor bliver de gamle lejer som er slidt ovale revet op med en rival så de bliver runde. Derefter iloddes et nyt leje, som til slut bliver drejet på mål i en drejebænk. Det er et præcisionsarbejde, der tager ca 3-5 timer pr. ventil når det er så slemt som her.

Afvaskning af lydstykke Afpudsning af ventil Sammenlodning af rørdele

Når messing bliver helt sort og tillige er møgbeskidt, skal det rengøres med skrappe midler, et arbejde der foregår udendørs. Derefter pudses de enkelte dele med maskine. Kun undtagelsesvis gøres det med hånden, der hvor maskinen ikke kan komme til. Således undgår man slidgigt... Så, endelig kan sammenlodningen af de enkelte dele begynde.

Alle stumper hver for sig Fremstilling af en manglende del Delene samles

Udover reparation skal der fremstilles dele som mangler. Det var her især skruer, som blev lavet i overensstemmelse med tidens trend i slutningen af 1800 tallet. Til opbevaring af smådelene egner æggebakker sig udmærket. Langt om længe kan delene så samles, og justeres til bedst mulig funktion. Og her er den så.

Før EfterSpørgsmål besvares gerne: k_c_museum@yahoo.dk

Tilbage