Tuba Curva
(Cornu)

Dette instrument er en selvbygget kopi af "Tuba Curva", en instrumenttype der stammer tilbage fra tiden før Kristi Fødsel. Denne tuba er fremstillet efter visuelle iagttagelser af tilsvarende museumsstykker som jeg ikke kunne få tilladelse til at måle op. Den kan spille, og mere end man tillægger et blæseinstrument uden ventiler. Det lille mundstykke kombineret med det lange, cylindriske rør med en ret lille diameter betyder at tubaen som reelt er stemt i F ikke kan spille sin egen grundtone, og kun med nød den første harmoniske tone. Da de toner der kan spilles uden ventiler ligger tættere eftersom tonen stiger, betyder det at tubaen faktisk kan spille op til 12 forskellige toner - uden brug af ventiler.
Stamdata
Fabrikat: Selvbygget kopi
Fremstillingsår: 2002
Materialer: Kobber, asketræ
Tilstand: Klar til brug
Diameter: 1,15 meter over tværstiver.Tilbage
Næste instrument